EKO-RASZYN Sp. z o.o.

zawiadamia

w związku z zarządzeniem nr 9/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku

Prezesa Zarządu GPK EKO-RASZYN Sp. z o.o

informujemy

dzień 7 stycznia 2022 roku

jest dniem wolnym od pracy w Spółce

za święto przypadające w sobotę 1 stycznia