Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje iż:

od dnia 1 lipca 2015 roku 

nastąpi zmiana Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr IX/78/2015 z dnia 28.05.2015 roku

 

UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/78/2015