Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje:

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/220/2016 z dnia 2.06.2016 roku,  o kolejne 12 miesięcy, tj

od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

UZASADNIENIE

UCHWAŁA RADY GMINY NR XXIII/220/2016