Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje:

Na podstawie art. 24 ust. 5a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) na terenie Gminy Raszyn nadal obowiązują dotychczasowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXVIII/363/2017