Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje iż:

od dnia 10 października 2017 roku 

nastąpi zmiana Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

na terenie Gminy Raszyn.