Badania wody

OCENA TWARDOŚCI WODY
Data pobrania/dostarczenia próbki:2010/2011
Miejsce pobrania:Słomin, Raszyn, Puchały, Dawidy
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:2010/2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/1721/FM/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.10.2021
Miejsce pobrania:Słomin, Szkoła Podstawowa, ul. Wierzbowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-20.10.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/1721/FM/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.10.2021
Miejsce pobrania:Słomin, Szkoła Podstawowa, ul. Wierzbowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-20.10.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/181/FM/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.09.2021
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.09-05.10.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/181/FM/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.09.2021
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.09-05.10.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/181/FM/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.09.2021
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.09-05.10.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/182/FM/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2021
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Janczewicka (Sosnowa Dolina)
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/182/FM/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2021
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Janczewicka (Sosnowa Dolina)
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/182/FM/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2021
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Janczewicka (Sosnowa Dolina)
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/06/2021/503/FM/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2021
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/06/2021/503/FM/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2021
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/06/2021/503/FM/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2021
Miejsce pobrania:ady, Szkoła Podstawowa, ul. Długa 49
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/06/2021/501/FM/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.07.2021
Miejsce pobrania:Słomin, Szkoła Podstawowa, ul. Wierzbowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-13.07.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/05/2021/617/FM/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.06.2021
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-08.06.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 60/02/2021/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.02.2021
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-09.02.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 60/02/2021/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.02.2021
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-09.02.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 60/02/2021/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.02.2021
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-17.02.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 60/02/2021/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.02.2021
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.02.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 60/02/2021/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.02.2021
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.02.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 60/02/2021/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.02.2021
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.02.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr L/0/01/2021/183/FM/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.01.2021
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-21.01.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-30.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-30.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-30.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/F/6
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-30.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-27.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-27.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-27.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3374/11/2020/M/6
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-27.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3082/10/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.11.2020
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-09.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3082/10/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.11.2020
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3082/10/2020/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.11.2020
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-09.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3082/10/2020/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.11.2020
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.11.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5892/09/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.09.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.09-01.10.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5892/09/2020/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.09.2020
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.09-01.10.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5892/09/2020/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.09.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.09-01.10.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5892/09/2020/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.09.2020
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.09-01.10.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2396/09/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-16.09.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2396/09/2020/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-16.09.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2396/09/2020/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2020
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-16.09.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2396/09/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.09.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2396/09/2020/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.09.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2396/09/2020/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2020
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.09.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2370/08/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-31.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2370/08/2020/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2020
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-31.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2370/08/2020/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2020
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-31.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2370/08/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2370/08/2020/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2020
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2370/08/2020/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2020
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1578/07/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.07.2020
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-15.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1578/07/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.07.2020
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-13.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4988/06/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.06.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.06-01.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4988/06/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.06.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.06-01.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4988/06/2020/F/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.06.2020
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.06-01.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4988/06/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.06.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-29.06.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4988/06/2020/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.06.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-29.06.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4988/06/2020/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.06.2020
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-29.06.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1001/05/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.05.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-13.05.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1001/05/2020/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.05.2020
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-15.05.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1001/05/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.05.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-11.05.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1001/05/2020/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.05.2020
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-11.05.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4374/01/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.02.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4374/01/2020/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.02.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4374/01/2020/F/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2020
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-13.02.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4374/01/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2020
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.02.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4374/01/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2020
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.02.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4374/01/2020/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2020
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.02.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1626/01/2020/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.01.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:14-22.01.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1626/01/2020/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.01.2020
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:14-17.01.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-29.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-29.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-29.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-29.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4105/10/2019/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2019
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1544/10/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.10.2019
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-23.10.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1544/10/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.10.2019
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-23.10.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1544/10/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.10.2019
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-21.10.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1544/10/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.10.2019
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-21.10.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1424/09/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.09.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-23.09.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1424/09/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.09.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-24.09.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1424/09/2019/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.09.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-24.09.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1424/09/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.09.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-22.09.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1424/09/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.09.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-22.09.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1424/09/2019/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.09.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-22.09.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4766/07/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.08.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-26.08.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4766/07/2019/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.08.2019
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-26.08.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4766/07/2019/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.08.2019
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-26.08.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4766/07/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.08.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-23.08.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4766/07/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.08.2019
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-23.08.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4766/07/2019/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.08.2019
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-23.08.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3886/06/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.07.2019
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-11.07.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3886/06/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.07.2019
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-08.07.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 85/06/2019/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-16.06.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 85/06/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-16.06.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 85/06/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-16.06.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 85/06/2019/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-25.06.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 85/06/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-19.06.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 85/06/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-19.06.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5227/04/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2019
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-13.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5227/04/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2019
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-13.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5227/04/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2019
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-21.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5227/04/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2019
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-16.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3099/04/2019/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.04.2019
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.04.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3099/04/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.04.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.04.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3099/04/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.04.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.04.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3099/04/2019/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.04.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.04-07.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3099/04/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.04.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.04-07.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3099/04/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.04.2019
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.04-02.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4124/02/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-18.03.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4124/02/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-10.03.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2112/02/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.02.2019
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-22.02.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2112/02/2019/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.02.2019
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-22.02.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2112/02/2019/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.02.2019
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-22.02.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 285/02/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.02.2019
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-19.02.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 285/02/2019/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.02.2019
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-19.02.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 285/02/2019/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.02.2019
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-19.02.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 853/01/2019/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.01.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-26.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 853/01/2019/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.01.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.09.2018

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.9.2019.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.01.2019
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Dom Środowiskowy
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.10.2019.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.01.2019
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.11.2019.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.01.2019
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.13.2019.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.01.2019
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3713/09/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2018
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-10.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3713/09/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2018
Miejsce pobrania:SUW Sękocin, ul. Lesna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-10.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3713/09/2018/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2018
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-10.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3713/09/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2018
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3713/09/2018/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2018
Miejsce pobrania:SUW Sękocin, ul. Lesna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3713/09/2018/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2018
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3987/08/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-26.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3987/08/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-26.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3987/08/2018/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2018
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-26.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3987/08/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3987/08/2018/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3987/08/2018/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2018
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant 644
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.09.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 49/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3526/07/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-07.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3526/07/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-05.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3526/07/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-07.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3526/07/2018/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-05.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3526/07/2018/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-07.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3526/07/2018/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.08.2018
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-05.08.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4047/06/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.07.2018
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.07.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4047/06/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.07.2018
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.07.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1089/07/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.07.201
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-10.07.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1089/07/2018/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.07.2018
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-11.07.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4977/05/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.05.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-13.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 21/05/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2018
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-13.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 22/05/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2018
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-22.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 22/05/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2018
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-13.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 24/05/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.05.2018
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2410/08/2017/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.08.2017-08.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2537/08/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.08.2017-08.05.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5428/03/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-17.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5428/03/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5428/03/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:SUW Sękocin, ul. Lesna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-17.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5428/03/2018/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:SUW Sękocin, ul. Lesna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5429/03/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-24.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5429/03/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 12/04/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 13/04/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 14/04/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.04.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 11/03/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.03.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2989/03/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:Falenty Duze, Oczyszczalnia sciekow
Pochodzenie próbki: 
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-30.03.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2989/03/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:Falenty Duze, Oczyszczalnia sciekow
Pochodzenie próbki: 
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-30.03.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2214/03/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.03-03.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2214/03/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-25.03.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2214/03/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.03-03.04.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2214/03/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2018
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-25.03.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 05/02/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.02.2018
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 06/02/2018/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.02.2018
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4264/01/2018/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.02.2018
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-14.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4264/01/2018/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.02.2018
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-10.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4264/01/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.02.2018
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-14.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4264/01/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.02.2018
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-10.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2730/01/2018/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.01.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.01.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2730/01/2018/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.01.2018
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.01.2018

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.630.2017.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.12.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Dom Środowiskowy
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.636.2017.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.12.2017
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.637.2017.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.12.2017
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Wierzbowa, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.638.2017.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.12.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 201/11/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.11.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-15.11.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 201/11/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.11.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-10.11.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 200/11/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.11.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-11.11.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 199/10/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.11.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-15.11.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 199/10/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.11.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-10.11.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 146/10/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-31.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 146/10/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-31.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 145/10/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-31.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 145/10/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-31.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 144/10/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-31.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 144/10/2017/M/1/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-28.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030313/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040713/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030713/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2017
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110213/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110513/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100113/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 090413/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030713/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 090113/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100213/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3525/08/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08-01.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2406/08/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2406/08/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-27.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2407/08/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2407/08/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-27.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2408/08/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-31.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2408/08/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.08.2017
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-27.08.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 856/07/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.07.2017
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.07.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 856/07/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.07.2017
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-13.07.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 855/07/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.07.2017
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.07.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 855/07/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.07.2017
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-13.07.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 857/07/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.07.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.07.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 857/07/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.07.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-13.07.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 102/06/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-13.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 102/06/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-07.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 101/06/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-19.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 101/06/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-08.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100/06/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-13.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100/06/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-07.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 99/06/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-13.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 99/06/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-07.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020713/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05.06.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 338/04/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-18.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 338/04/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-07.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 337/04/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-12.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 337/04/2017/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-12.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 337/04/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-06.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 336/04/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-12.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 336/04/2017/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-12.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 336/04/2017/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-06.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040413/2017/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2017
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04.04.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2300/03/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2017
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-24.03.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2301/03/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2017
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-24.03.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2302/03/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-24.03.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2303/03/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2017
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-24.03.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2304/03/2017/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2017
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-24.03.2017

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.535.2016.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.12.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.536.2016.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.12.2016
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.537.2016.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.12.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4237/11/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.11.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-17.11.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4237/10/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.11.2016
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-11.11.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4237/10/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.11.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-11.11.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4237/10/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.11.2016
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-11.11.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-30.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4237/10/2016/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.11.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-29.11.2016

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.4100.437.MK.2016
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.11.2016
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1086/10/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-14.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1086/10/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-14.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1086/10/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-13.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1086/10/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-13.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1086/10/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Dawidy Bankowe, ul. Malownicza
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-13.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 011016/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010913/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Dawidy Bankowe, ul. Malownicza
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 050313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.10.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.10.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-30.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-30.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-30.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-30.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-28.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-28.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-28.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1132/08/2016/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-28.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020113/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030813/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030713/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 021216/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.08.2016
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.08.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1190/07/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-25.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1190/07/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-25.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1190/07/2016/M/1/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-24.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1190/07/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-24.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 280/07/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.07.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-12.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-01.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-01.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-01.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/F/4/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-01.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/F/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-12.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/F/6
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-12.07.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/1/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Rybie, Dom Srodowiskowy, ul. Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-26.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1228/06/2016/M/6
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-26.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020813/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 011116/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 011216/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Rybie, ul. Spokojna, Swietlica
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020713/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 021016/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/F/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1555/05/2016/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 050313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 080313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 070313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010913/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.05.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3113/03/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-22.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3113/03/2016/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-22.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3113/03/2016/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-22.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3113/03/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3113/03/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.04.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.04.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 58/03/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-14.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 58/03/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-10.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 58/03/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-08.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 58/03/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-08.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 58/03/2016/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-08.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 58/03/2016/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-08.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010113/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010213/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010713/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 011016/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Sękocin, Szkoła Podstawowa, Wierzbowa 5
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010813/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.03.2016
Miejsce pobrania:Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07.03.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 238/02/2016/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-19.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010413/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010513/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010313/2016/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 238/02/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-10.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 238/02/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-10.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 238/02/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.02.2016
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna 18
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-12.02.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 673/01/2016/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.01.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-14.01.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 673/01/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.01.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-14.01.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 673/01/2016/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.01.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:12-14.01.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 99/01/2016/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.01.2016
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-07.01.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2028/12/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-31.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2028/12/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-31.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2028/12/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-31.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1386/12/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.12.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1386/12/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.12.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1386/12/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1386/12/2015/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 080213/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 90/12/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-03.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 90/12/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-03.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 90/12/2015/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.12.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-03.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 90/12/2015/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.12.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-03.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 90/12/2015/M/6
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.12.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-03.12.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 050413/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100913/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 170313/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110913/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Wypędy, ul. Kwietniowa 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 200513/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 918/11/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-20.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 918/11/2015/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-20.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 918/11/2015/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-20.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 918/11/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 918/11/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 477/11/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Oczyszczalnia Ściekow w Falentach
Pochodzenie próbki:studzienka sciekow oczyszczonych
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 476/11/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 476/11/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 476/11/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Wypędy, ul. Kwietniowa 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 474/11/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-12.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 474/11/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-12.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 474/11/2015/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-12.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 474/11/2015/M/5
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-12.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 474/11/2015/M/6
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:10-12.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 558/11/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-08.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 558/11/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-08.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 558/11/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.11.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-08.11.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 090913/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.10.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 060113/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.10.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.10.2015

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.6030.97.MK.2015
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.09.2015
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.6030.96.MK.2015
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.09.2015
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.6030.95.MK.2015
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.09.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NK.6030.79.2015.MK
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.09.2015
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1626/08/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08-02.09.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1626/08/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.08.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:31.08-02.09.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1179/08/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.08.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-22.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 342/08/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 342/08/2015/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 342/08/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 342/08/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 909/08/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 080913/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.08.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.08.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 863/07/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.07.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.07.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 863/07/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.07.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.07.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1242/06/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.06-17.07.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 160313/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.07.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.07.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 533/06/2015/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 533/06/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.06-10.07.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040413/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-27.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1242/06/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 533/06/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 533/06/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040213/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030413/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 190513/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.06.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 060913/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.06.2015
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08.06.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2379/04/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.05.2015
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.05.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2379/04/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.05.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-09.05.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2379/04/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.05.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-09.05.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010613/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.03.2015
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.03.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020413/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.03.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.03.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 840/03/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.03.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.03.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 840/03/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.03.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.03.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 840/03/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.03.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.03.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 840/03/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.03.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.03.2015

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.16/MK/2015
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.03.2015
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1245/02/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.02.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02.03.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1245/02/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.02.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26-28.02.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1245/02/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:26.02.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.02-01.03.2015

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.6.MK.2015
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.01.2015
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020313/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.02.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.02.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-28.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-28.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-19.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 480/01/2015/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-17.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010113/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010213/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010313/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010413/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010513/2015/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.01.2015
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.01.2015

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.248/MK/2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.12.2014
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.249.MK.2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.12.2014
Miejsce pobrania:Dawidy, budynek HRS
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.252/MKW/2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.12.2014
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 709/11/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 709/11/2014/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 709/1/2014/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 709/11/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 709/11/2014/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 709/11/2014/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 180213/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110113/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 090413/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110513/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.11.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.11.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1083/10/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.10.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.10.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1083/10/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.10.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-22.10.2014

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.100.MK.2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.09.2014
Miejsce pobrania:Dawidy, budynek HRS
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.94.MK.2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.09.2014
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100113/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08.08.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 080413/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08.08.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 364/08/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.08.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 364/08/2014/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11.08.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 364/08/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-10.08.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 364/08/2014/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-10.08.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1630213/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.07.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:28.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 360313/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.07.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:28.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 070513/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.07.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:28.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 090113/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.07.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1107/07/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.07.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1107/07/2014/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.07.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1629/06/2014/M/1/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.06-02.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1629/06/2014/M/2/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.06-02.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1629/06/2014/M/3/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.06-02.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 951/06/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 951/06/2014/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.06-09.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 951/06/2014/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.06-09.07.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 951/06/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 951/06/2014/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 951/06/2014/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 150213/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 350313/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 060513/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 060413/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.06.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.06.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1660/05/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27-30.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1660/05/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27-30.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1660/05/2014/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki: 
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27-30.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 314/05/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 314/05/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030913/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.05.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 050113/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.05.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13.05.2014

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.37/MKW/2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.03.2014
Miejsce pobrania:Dawidy, budynek HRS
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030.38/MKW/2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.03.2014
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.6030-39/MKW/2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:31.03.2014
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030413/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 130213/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010613/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.03.2014
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:14.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040313/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 760/03/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-22.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 760/03/2014/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-22.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 760/03/2014/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-22.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 760/03/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-25.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 760/03/2014/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-25.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 760/03/2014/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.03.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24-25.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020113/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:14.02.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 120213/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.02.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020313/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.02.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020513/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.02.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020413/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.02.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 439/02/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17.02.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 439/02/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.02.2014
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:14-16.02.2014

OCENA JAKOŚCI WODY Nr NU.603.7.MK.2014
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.01.2014
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-20.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-31.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 369/01/2014/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-19.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110213/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010313/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:14.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 013513/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010413/2014/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2014
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 775/12/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.12.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-19.12.2013

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-126/MK/2013
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.11.2013
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 573513/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100413/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100213/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 236/11/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 236/11/2013/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 236/11/2013/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 236/11/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-21.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 236/11/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 236/11/2013/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.11.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.11.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 572513/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 070413/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 150313/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 571513/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 570513/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 122113/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1623/09/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-04.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1623/09/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:02-04.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1623/09/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-04.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1623/09/2013/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:02.10.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-04.10.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 060413/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 633/08/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 633/08/2013/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:26.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 633/08/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 633/08/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23-25.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 080213/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 100113/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:19.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 317/08/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 317/08/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 317/08/2013/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 317/08/2013/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.08.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.08.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 593/06/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.06.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.06-02.07.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 593/06/2013/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.06.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.06.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 593/06/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.06.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.06.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 593/06/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.06.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.06.2013

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-81/ND/2013
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.05.2013
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-37/ND/2013
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.02.2013
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-47/ND/2013
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.02.2013
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-63/ND/2013
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2013 i 13.05.2013
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-64/ND/2013
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2013 i 13.05.2014
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 888/05/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.05.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:23.05.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 888/05/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.05.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-23.05.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 430/03/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 430/03/2013/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 430/03/2013/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 430/03/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-24.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 430/03/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-24.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 430/03/2013/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-24.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 030213/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 040413/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 110313/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.03.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22.03.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 450/02/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.02.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:19-20.02.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 450/02/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.02.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.02.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-21.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-28.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-28.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/F/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-21.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020113/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020213/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 020413/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:24.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 010613/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.01.2013
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 0113/2013/FC
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.01.2013
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna, dom jednorodzinny
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.01.2013

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 403/01/2013/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.01.2013
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-20.01.2013

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-175/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.10.2012 i 15.10.2012
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-183/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.10.2012
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 276/11/2012/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.11.2012
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-23.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 276/11/2012/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.11.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-23.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 276/11/2012/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.11.2012
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-23.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 276/11/2012/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.11.2012
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-29.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 276/11/2012/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.11.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-29.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 276/11/2012/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.11.2012
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-29.11.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 254/10/2012/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.10.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-29.10.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 254/10/2012/M/1/P/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:18.10.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:18-21.10.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.08907.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.10.2012
Miejsce pobrania:Dawidy, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:08-09.10.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.08660.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.10.2012
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sekocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w kuchni
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-02.10.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.08657.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.10.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Gimnazjum nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-02.10.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.08658.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.10.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Spokojna 23
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-02.10.2012

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-143/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.10.2012
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-142/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.10.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-140/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.10.2012
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 574/08/2012/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.08.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-21.08.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 574/08/2012/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.08.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-22.08.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 574/08/2012/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.08.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-19.08.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 574/08/2012/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.08.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Sadowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-19.08.2012

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-110/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:08.08.2012
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 120/07/2012/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.07.2012
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.07.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 120/07/2012/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.07.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-06.07.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 120/07/2012/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.07.2012
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-04.07.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 120/07/2012/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:03.07.2012
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:03-10.07.2012

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-82/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.06.2012
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-81/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.06.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-80/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.06.2012
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 436/06/2012/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.06.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 436/06/2012/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2012
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-15.06.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 436/06/2012/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-16.06.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 436/06/2012/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-26.06.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 436/06/2012/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.06.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-20.06.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.04626.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.05.2012
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydrantu
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:28.05-14.06.2012

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-81/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:23.04.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Rybie, ul.Spokojna 23, Dom Środowiskowy
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 846/02/2012/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.03.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-04.03.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 846/02/2012/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.03.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-04.03.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 846/02/2012/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.03.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-04.03.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 846/02/2012/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:01.03.2012
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:01-08.03.2012

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-25/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.03.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-26/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.03.2012
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-27/MN/2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.03.2012
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 413/01/2012/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-19.01.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 413/01/2012/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-18.01.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 413/01/2012/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-18.01.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 413/01/2012/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:studnia
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-18.01.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.00388.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sekocińska 20
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w kuchni
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.01-17.01.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.00386.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydrantu
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.01-17.01.2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.9051.1.00384.2012
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.01.2012
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16.01-17.01.2012

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-217/MN/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.11.2010
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-182/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.11.2011
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-183/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.11.2011
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-184/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.11.2010
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Raszyn, ul. Pruszkowska 21c, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 697/11/2011/M
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.11.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-25.11.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 433/11/2011/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:16.11.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:16-23.11.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 443/10/2011/M
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.10.2011
Miejsce pobrania:SUW, ul. Stadionowa w Raszynie
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-18.10.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 443/10/2011/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.10.2011
Miejsce pobrania:SUW, ul. Stadionowa w Raszynie
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:13-18.10.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 144/09/2011/M
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.09.2011
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-10.09.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 144/09/2011/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:07.09.2011
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:07-9.09.2011

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-119/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.06.2011
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-5887/P/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.06.2011
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydrantu
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:27.06-19.07.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1055/07/2011/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.08.2011
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-7.08.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1055/07/2011/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.08.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-7.08.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1055/07/2011/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.08.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:04-8.08.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 673/06/2011/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.07.2011
Miejsce pobrania:SUW Puchały
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-8.07.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 673/06/2011/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.07.2011
Miejsce pobrania:SUW Puchały
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-8.07.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 673/06/2011/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.07.2011
Miejsce pobrania:SUW, ul. Stadionowa w Raszynie
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:05-8.07.2011

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-84/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.06.2011
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 857/05/2011/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06.06.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 857/05/2011/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06.06.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 857/05/2011/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06.06.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 468/04/2011/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-9.04.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 468/04/2011/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-9.04.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 468/04/2011/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-9.04.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 468/04/2011/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:06.05.2011
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:06-9.05.2011

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-60/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2011
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum
Raszyn, ul. Pruszkowska 21C, Przedszkole
Rybie, ul. Spokojna 23, Dom Środowiskowy
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariaciekran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-59/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.04.2011
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 208/03/2011/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2011
Miejsce pobrania:SUW Puchały
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-18.03.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 208/03/2011/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2011
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-18.03.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 208/03/2011/F/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-18.03.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 208/03/2011/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2011
Miejsce pobrania:SUW Puchały
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-20.03.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 208/03/2011/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2011
Miejsce pobrania:SUW Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-20.03.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 208/03/2011/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:17-20.03.2011

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-24/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:24.01.2011
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-25/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2011 i 24.01.2011
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum
Raszyn, ul. Pruszkowska 21C, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariaciekran czerpalny wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-26/2011
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.01.2011 i 31.01.2011
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 209/01/2011/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.01.2011
Miejsce pobrania:`SUW Dawidy`
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.01.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 209/01/2011/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.01.2011
Miejsce pobrania:SUW Puchały
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.01.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 209/01/2011/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.01.2011
Miejsce pobrania:SUW Raszyn
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.01.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 209/01/2011/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:11.01.2011
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:11-14.01.2011

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 302/11/2010/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.11.2010
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-28.11.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 302/11/2010/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.11.2010
Miejsce pobrania:SUW, ul. Stadionowa w Raszynie
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-26.11.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 302/11/2010/F/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.11.2010
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-26.11.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 302/11/2010/F/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.11.2010
Miejsce pobrania:SUW, ul. Stadionowa w Raszynie
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody uzdatnionej
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:25-26.11.2010

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-138/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.11.2010
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-119/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.09.2010
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-11162/P/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.11.2010
Miejsce pobrania:ady - Dawidy, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:15-16.09.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1107/10/2010/M
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.10.2010
Miejsce pobrania:SUW, ul. Stadionowa w Raszynie
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:21-24.10.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-9150/P/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.09.2010
Miejsce pobrania:Raszyn - Rybie, ul. Spokojna 23, Świetlica Środowiskowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.09.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-9149/P/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:20.09.2010
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Unii Europejskiej, Gimnazjum Nr 1
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:20-21.09.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-7623/P/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.08.2010
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydrantu
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-25.08.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-7622/P/2010
Data pobrania/dostarczenia próbki:09.08.2010
Miejsce pobrania:Sękocin Nowy, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:09-25.08.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 270/07/2010/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2010
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-23.07.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 270/07/2010/M
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2010
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-25.07.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 269/07/2010/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2010
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-23.07.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 269/07/2010/M
Data pobrania/dostarczenia próbki:22.07.2010
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:Stacja Uzdatniania Wody
Punkt pobrania próbki:-
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:22-25.07.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 643/06/2010/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.06.2010
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Leśna
SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:zawór czerpalny
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:30.06-12.07.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 729/03/2010/M/4
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.03.2010
Miejsce pobrania:SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-1.04.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 729/03/2010/M/3
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.03.2010
Miejsce pobrania:SUW Słomin, ul. Leśna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-1.04.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 729/03/2010/M/2
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.03.2010
Miejsce pobrania:SUW Dawidy, ul. Miklaszewskiego
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-1.04.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 729/03/2010/M/1
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.03.2010
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-1.04.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 729/03/2010/F
Data pobrania/dostarczenia próbki:29.03.2010
Miejsce pobrania:SUW Raszyn, ul. Stadionowa
Dawidy, ul. Miklaszewskiego - SUW
SUW Słomin, ul. Leśna
SUW Puchały, ul. Żwirowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29-31.03.2010

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 9983/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2009
Miejsce pobrania:Dawidy, ul. Miklaszewskiego - SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w hydroforni
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:24-30.09.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - 9793/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.09.2009
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, 05-90 Raszyn
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:Przedszkole (kurek czerpalny wody w kuchni)
Zleceniodawca:PSSE Pruszków, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:21-23.09.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - 9519/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.09.2009
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna, Raszyn
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydrantu
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:14-16.09.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 8125/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.08.2009
Miejsce pobrania:Słomin - SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrofornia - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:10-17.08.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 7708/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:28.07.2009
Miejsce pobrania:SUW w Puchałach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrofornia - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:28.07-3.08.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 7706/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.05.2009
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Szkolna 2a
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrofornia - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:27.07-3.08.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 6610/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:30.06.2009
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Stadionowa - SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrofornia - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:30.06-2.07.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 6609/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.05.2009
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrofornia - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:30.06-2.07.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 - SP 5184/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:25.05.2009
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Stadionowa - SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w hydroforni po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE w Pruszkowie
Badania wykonano w dniach:25-29.05.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH wody wg rejestru nr 106/01/09/W
Data pobrania/dostarczenia próbki: 
Miejsce pobrania:SUW Raszyn
Pochodzenie próbki: 
Punkt pobrania próbki:własne - studniakran w łazience
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29.01.2009-1.02.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH wody wg rejestru nr 105/01/09/W
Data pobrania/dostarczenia próbki: 
Miejsce pobrania:SUW Dawidy
Pochodzenie próbki: 
Punkt pobrania próbki:własne - studniakran w SUW
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29.01.2009-1.02.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH wody wg rejestru nr 104/01/09/W
Data pobrania/dostarczenia próbki: 
Miejsce pobrania:SUW Słomin
Pochodzenie próbki: 
Punkt pobrania próbki:własne - studniakran w SUW
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29.01.2009-1.02.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH wody wg rejestru nr 103/01/09/W
Data pobrania/dostarczenia próbki: 
Miejsce pobrania:SUW Puchały
Pochodzenie próbki: 
Punkt pobrania próbki:własne - studniakran przy SUW
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach:29.01.2009-1.02.2009

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 249/P/2009
Data pobrania/dostarczenia próbki:12.01.2009
Miejsce pobrania:Słomin, ul. Sękocińska 20, Przedszkole
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:12-19.01.2009

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-182/08
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.11.2008
Miejsce pobrania:IMUZ w Falentach
Pochodzenie próbki:wodociąg zakładowy
Punkt pobrania próbki:kran czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-179/08
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.09.2008
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-178/08
Data pobrania/dostarczenia próbki:04.09.2008
Miejsce pobrania:Przedszkole, ul. Sękocińska 20, Słomin
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody w sanitariacie
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 13507/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:15.12.2008
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:15-22.12.2008

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-173/08
Data pobrania/dostarczenia próbki:13.11.2008
Miejsce pobrania:ul. Centralna, Puchały
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:hydrant
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 5669/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2007
Miejsce pobrania:Raszyn Rybie, ul. Stadionowa SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydroforni po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:05-9.06.2008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 5668/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2007
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. Poniatowskiego
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w kuchni
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:05-9.06.2008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 5667/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.06.2007
Miejsce pobrania:Raszyn, ul. 19 Kwietnia 55
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Szkolna 2A
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:05-9.06.2008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 5243/Z/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:27.05.2007
Miejsce pobrania:Dawidy HRS
Pochodzenie próbki:wodociąg zakładowy
Punkt pobrania próbki:kran w biurze
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:27-29.05.2008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 4407/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:05.05.2007
Miejsce pobrania:Puchały, ul. Centralna
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydrantu
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:05-6.05.2008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 3941/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:21.04.2007
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:21.04-23.04.2008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 3686/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:14.04.2007
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:14.04-7.05.2008

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-35/08
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.03.2008
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kurek czerpalny wody w sanitariacie szkoły
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600 2443/P/2008
Data pobrania/dostarczenia próbki:10.03.2007
Miejsce pobrania:ady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa w Ładach
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:kran w łazience
Zleceniodawca:PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:10.03-3.04.2008

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.6030-26/08
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.03.2008
Miejsce pobrania:Raszyn Rybie, ul. Krucza 15 (posesja prywatna)
Raszyn, ul. Poniatowskiego 18, Przedszkole Nr 2
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z kurka czerpalnego wody w kuchni
Zleceniodawca: 
Próbka pobrana przez: 
Badania wykonano w dniach: 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-SP 13570/P/2007
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.12.2007
Miejsce pobrania:Raszyn Rybie, ul. Stadionowa
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydroforni - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:17-19.12.2007

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-SP 13571/P/2007
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.12.2007
Miejsce pobrania:Słomin
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydroforni - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:17-19.12.2007

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-SP 13572/P/2007
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.12.2007
Miejsce pobrania:ady - SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydroforni - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:17-19.12.2007

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr HKL.600-SP 13573/P/2007
Data pobrania/dostarczenia próbki:17.12.2007
Miejsce pobrania:Puchały - SUW
Pochodzenie próbki:wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki:z hydroforni - po uzdatnieniu
Zleceniodawca:Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a
Próbka pobrana przez:pracownika PSSE
Badania wykonano w dniach:17-19.12.2007