Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021

Prezesa Zarządu

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego

EKO-RASZYN sp. z o.o.

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w dniu 4 czerwca 2021 roku Przedsiębiorstwo będzie nieczynne,

w zamian za przypadające w sobotę Święto Pracy 1 Maja.

Komunikat

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców Gminy Raszyn o osobach podszywających się pod inkasentów Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o. prosimy wszystkich mieszkańców o ostrożność. Inkasenci i Monterzy Spółki posiadają przy sobie legitymacje służbowe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem pod numerem telefonu (22) 716 32 60

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe. W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków w Falentach wytworzony jest odpad w postaci ustabilizowanego osadu ściekowego (kod odpadu: 19 08 05). Ze względu na swój skład chemiczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi może on być przekazany do odzysku w celu nawożenia lub ulepszania gleby.

 

 PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Komunikat

W związku z decyzją Banku Spółdzielczego w Raszynie informujemy,

z dniem 18 maja 2020 roku Bank Spółdzielczy w Raszynie będzie obciążał Zleceniodawcę, dokonującego wpłaty gotówkowej za wodę i /lub ścieki w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Raszynie na rzecz GPK EKO-RASZYN Sp. z o.o., opłatą w wysokości 3,50 zł za każdą transakcję.

Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się koroawirusa Wójt Gminy Raszyn oraz Prezes EKO RASZYN apeluje o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji:

http://gov.pl/koronawirus.

lub tel. 800 190 590

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje:

Na podstawie art. 24 ust. 5a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629 ) do czasu zatwierdzenia nowych taryf na terenie Gminy Raszyn nadal obowiązują dotychczasowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

 TARYFA TYMCZASOWA

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje:

Na podstawie art. 24 ust. 5a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) do czasu zatwierdzenia nowych taryf na terenie Gminy Raszyn nadal obowiązują dotychczasowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

 

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Puchałach pobranych w dniach 10.07.2018 i 17.07.2018 roku nie stwierdzono obecność bakterii grupy coli. (Komunikat Nr 6.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie) tym samym

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA 

 

Komunikat

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Puchałach stwierdzono obecność bakterii grupy coli. (Komunikat Nr 3.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie)

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA 

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

zastępcze źródło wody dla odbiorców miejscowości Puchały znajduje się w Raszynie przy ulicy Unii Europejskiej 3

PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Informacja

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn uprzejmie informuje wszystkich swoich klientów o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA