Oferta pracy 2021-09-01

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kat. B
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • sumienność.

dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie zawodowe w gospodarce wodno-ściekowej
  • prawo jazdy kat. B+E
  • świadectwo kwalifikacyjne "E" grupa 1

oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • świadczenia socjalne

podstawowy zakres obowiązków:

 • obsługa i bieżąca kontrola pracy urządzeń służących do mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków
 • obsługa stacji odwadniania i higienizacji osadów
 • obsługa stacji zlewowej ścieków dowożonych
 • konserwacja bieżąca i okresowa obiektów, urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi przełożonego i na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej
 • usuwanie awarii urządzeń, obiektów i instalacji
 • utrzymywanie ładu i porządku w budynkach oraz sprzątanie pomieszczeń technologicznych i gospodarczych
 • koszenie trawników i utrzymywanie porządku w drogach i przy obiektach technologicznych
 • dozorowanie obiektów i terenu oczyszczalni

wymagane dokumenty:

 • CV (prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))"

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 września 2021 roku do godziny 14:00 na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 24 września 2021 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.

Oferta pracy 2021-04-28

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. dokumentacji technicznej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość przepisów prawnych obowiązujących na zajmowanym stanowisku - w szczególności Prawo Wodne Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • sumienność.

dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • znajomość projektów wodno-kanalizacyjnych

oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w ambitnym zespole
 • udział w szkoleniach doskonalących wiedzę na zajmowanym stanowisku
 • świadczenia socjalne

podstawowy zakres obowiązków:

 • przygotowanie założeń do dokumentacji technicznej dla projektowanych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • przygotowanie wycen wykonania projektów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz obiektami sieci - przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody oraz rejestru pism wychodzących Działu DE i US w formie elektronicznej
 • inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn
 • archiwizacja dokumentacji technicznej
 • bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Przedsiębiorstwie

wymagane dokumenty:

 • CV (prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))"

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 maja 2021 roku do godziny 14:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 21 maja 2021 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.

Oferta pracy 2021-04-07

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. dokumentacji technicznej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość przepisów prawnych obowiązujących na zajmowanym stanowisku - w szczególności Prawo Wodne
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • sumienność.

dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • znajomość projektów wodno-kanalizacyjnych

oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w ambitnym zespole
 • udział w szkoleniach doskonalących wiedzę na zajmowanym stanowisku
 • świadczenia socjalne

podstawowy zakres obowiązków:

 • przygotowanie założeń do dokumentacji technicznej dla projektowanych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • przygotowanie wycen wykonania projektów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz obiektami sieci - przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody oraz rejestru pism wychodzących Działu DEiUS w formie elektronicznej
 • inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raszyn
 • archiwizacja dokumentacji technicznej
 • bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Przedsiębiorstwie

wymagane dokumenty:

 • CV (prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))"

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2021 roku do godziny 14:00 na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 30 kwietnia 2021 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.

Oferta pracy 2021-04-08

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko samodzielna księgowa/samodzielny ksiegowy.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej
 • bardzo dobra znajomość przepisów VAT i CIT oraz ustawy o księgowości
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętność planowania pracy
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • sumienność
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy w zespole.

oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w ambitnym zespole
 • udział w szkoleniach doskonalących wiedzę na zajmowanym stanowisku
 • świadczenia socjalne

podstawowy zakres obowiązków:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz okresowych raportów zarządczych
 • współpracę i przygotowywanie materiałów z zakresu rachunkowości przy audytach wewnętrznych, zewnętrznych oraz kontrolach podatkowych
 • dostarczanie pozostałym działom w Przedsiębiorstwie niezbędnych informacji z zakresu księgowości

wymagane dokumenty:

 • CV (prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))"

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2021 roku do godziny 14:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 30 kwietnia 2021 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.

Oferta pracy 2021-04-07

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko referent ds. obsługi klienta.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • kultura osobista
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • sumienność.

dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • znajomość zasad wystawiania faktur VAT

oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w ambitnym zespole
 • udział w szkoleniach doskonalących wiedzę na zajmowanym stanowisku
 • świadczenia socjalne

podstawowy zakres obowiązków:

 • przyjmowanie dokumentacji - biuro podawcze, przyjmowanie pism kierowanych do Biura
 • przyjmowanie i weryfikowanie dokumentacji na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 • zgrywanie, wgrywanie, przygotowywanie inkasenta do pracy
 • weryfikowanie list inkasenckich, kontrola kontrahentów w przypadku braku odczytów
 • wystawianie faktur VAT
 • rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, domów komunalnych, ryczałtów
 • weryfikowanie płatności za wodę i ścieki, kontrola płatności
 • rozliczanie usług ascenizacyjnych
 • indywidualna obsługa klienta
 • prace związane z funkcjonowaniem Kancelarii
 • zastępstwo podczas nieobecności pracownika prowadzącego Kancelarię
 • prowadzenie ewidencji zleceń kierowanych do DEiUS

wymagane dokumenty:

 • CV (prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))"

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2021 roku do godziny 14:00 na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 30 kwietnia 2021 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.